Friday, October 8, 2010

Water Off - Monkstown Area - Tuesday October 12th 2010

WATER OFF NOTICE


Dún Laoghaire-Rathdown County Council Water Services Section

Tuesday 12th October 2010 From 09:00 until 17:00 approximately

If for unforeseen circumstances these works are delayed, they may be re-scheduled for the following day.

For updates please check our website: http://www.dlrcoco.ie/

Phone: 2054800

Due to essential maintenance work on the watermain, the water supply to the following areas will be disrupted between the hours of 09.00 and 17.00 approximately on 12th October 2010.

Customers are advised that on completion of the works there may be some initial discolouration of the water. Allowing taps to run for a short period of time can help water to clear.

The following areas will be affected;

1. Monkstown Road (From Seafield Avenue to Kelly's Shop/Goggins' Pub)
2. Albany Avenue
3. Brighton Avenue
4. Seapoint Avenue (from Brighton Avenue to Clifton Avenue)
5. Drayton Close
6. Heathfield
7. Clifton Terrace

The Local Authority regrets any inconvenience caused to customers due to this unavoidable interruption to the water supply.

Thank you in advance for your co-operation

BRISEADH SEALADACH I SOLÁTHAR AN UISCE

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
Rannóg na Seirbhísí Uisce

Dé Máirt 12 Deireadh Fómhair 2010 ón 9.00 go dtí 17.00 go neasach

Sa chás go gcuirfí moill ar na hoibreacha de bharr tosca nach bhfuil neart orthu déanfar an obair an lá dár gcionn

Chun an t-eolas is deireanaí a fháil tabhair cuairt ar an idirlíon: http://www.dlrcoco.ie/

Fón: 2054800

Tá obair atá riachtanach le déanamh ar an bpríomhphíobán uisce agus mar gheall air sin beidh gá leis an tseirbhís uisce a chiorrú ar an Mháirt 12 Deireadh Fómhair idir 9.00 agus 17.00 go neasach ins na ceantair seo a leanas .

Tharlódh go mbeadh beagáinín dath ar an uisce nuair a bhíonn an obair críochnaithe. Sa chás go dtarlaíonn sé sin lig don uisce sileadh ar feadh tamaill ghairid go dtí go nglanann sé.

Is iad na ceantair seo a leanas atá i gceist:

1. Bóthar Bhaile na Manach (ó Ascaill Ghort na Mara go Siopa Kelly/Teach Tábhaire Goggins)
2. Ascaill Albany
3. Ascaill Brighton
4. Ascaill Rinn na Mara (ó Ascaill Brighton go hAscaill Clifton)
5. Clós Drayton
6. Gort an Fhraoigh
7. Ardán Clifton

Is oth leis an gComhairle Contae go bhfuil gá leis na ciorraithe seo a dhéanamh agus féachfar chuige tréimhse na gciorraithe a choinneáil chomh gearr agus is féidir.

Is mór ag an gComhairle tacaíocht an phobail sa chás seo.